top of page

Więcej  >

Dla akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2.07.23, 11:42

Zarząd INEOGROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654990, działając na podstawie przepisu art. 4021 i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.07.2023 r. na godz. 09:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 7/9 lokal 24.

Wezwanie V ostatnie- złożenie akcji w spółce

13.11.20, 09:24

Dematerializacja akcji - Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Wezwanie IV - złożenie akcji w spółce

30.10.20, 09:31

Dematerializacja akcji - Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Wezwanie III - złożenie akcji w spółce

30.10.20, 09:30

Dematerializacja akcji - Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Wezwanie II - złożenie akcji w spółce

2.10.20, 11:01

Dematerializacja akcji - Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Wezwanie I - złożenie akcji w spółce

18.09.20, 12:55

Dematerializacja akcji - Wezwanie do złożenia akcji w spółce

bottom of page